Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

8 Tội cần tránh của Người Thầy Thuốc

1- Có bệnh nên
xem xét đã rồi mới bốc thuốc mà vì ngại đêm mưa vất vả, không chịu đến thăm mà đã cho thuốc, đó là tội LƯỜI.

2-Có bệnh nên uống thứ thuốc nào đó mới cứu được nhưng sợ người bệnh nghèo túng, không trả được vốn, nên chỉ cho loại thuốc rẻ tiền, đó là tội BỦN XỈN.

3-Khi thấy bệnh chết đã rõ, không nói thật mà lại nói lơ mơ để làm tiền, đó là tội THAM.4-Thấy bệnh dễ chữa, nói dối là khó, le lưỡi, chau mày, dọa cho người ta sợ để lấy nhiều tiền, đó là tội LỪA DỐI.

5-Thấy bệnh khó, đáng lý phải nói thật rồi hết sức cứu chữa nhưng lại sợ mang tiếng là không biết thuốc, vả lại, chưa chắc đã thành công, mà đã như vậy thì không được hậu lợi, nên kiên quyết không chịu chữa đến nỗi người ta bó tay chịu chết, đó là tội BẤT NHÂN.

6-Có trường hợp người bệnh ngày thường có bất bình với mình, khi họ mắc bệnh phải nhờ đến mình, liền nẩy ra ý nghĩ oán thù, không chịu chữa hết lòng, đó là tội HẸP HÒI.

7-Lại như thấy người mồ côi, góa bụa, người hiền, con hiếm, mà nghèo đói ốm đau thì cho là chữa mất công vô ích, không chịu hết lòng, đó là tội THẤT ĐỨC.

8-Lại như xét bệnh còn lờ mờ, sức học còn non đã cho thuốc chữa bệnh, đó là tội DỐT NÁT

Đọc trên báo sức khoẻ cộng đồng thấy cái này, post lên để anh em bình luận cái.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8 tội cần làm của người thầy thuốc


1.Xem xét bệnh kỹ nhưng không biết bệnh gì , sợ người ta nói dốt nên bốc thuốc bổ cho bệnh nhân chỉ làm cho bệnh nhân khoẻ chứ không hết bệnh -- > Tội giấu dốt

2.Có bệnh, có thể dùng nhiều loại thuốc để chữa , nhưng sợ người bệnh nghèo túng , không mua được thuốc nên chỉ cho thuốc rẻ tiền nhưng hiệu quả tương đương --> Tội tiết kiệm

3.Khi thấy bệnh chết đã rõ , không nói thât với bệnh nhân mà lại nói thật với người nhà bệnh nhân -- > Tội gian dối

4.Thấy bệnh dễ chữa nhưng gặp bệnh nhân chủ quan , coi thường bệnh,không chịu uống thuốc thì lè lưỡi , chau mày cho người ta sợ --> Tội doạ nạt

5.Thấy bệnh quá khó ,tự biết lực mình chưa đủ và không muốn lấy bệnh nhân làm vật thí nghiêm nên từ chối không chữa , giới thiệu bệnh nhân tới thầy thuốc giỏi và nhiều kinh nghiệm hơn ---> Tội tự ti

6.Có trường hợp người bệnh thường ngày bất bình với mình , bây giờ họ mắc bệnh phải nhờ đến mình , dù rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng chữa hết lòng --> Tội không bộc trực

7.Lại thấy người mồ côi ,người goá bụa , nhà nghèo ốm đau thì chữa trị tân tình hơn những người khác ---> Tội thiên vị

8.Lại xét bệnh lờ mờ , sức học còn non thì đi hỏi thầy thuốc khác giỏi hơn,kinh nghiệm hơn để kê đơn thuốc ---> Tội dựa dẫm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét